PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:18:23 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:16:50 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai04:15:12 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/video.aspx
4Khách vãng lai04:07:45 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai04:02:29 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10163
6Khách vãng lai03:54:59 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai03:52:51 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai03:48:59 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai03:46:13 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai03:45:37 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai03:44:00 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
12Khách vãng lai03:21:19 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=529
13Khách vãng lai02:27:16 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8932
14Khách vãng lai02:24:23 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8614
15Khách vãng lai02:16:58 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
16Khách vãng lai01:06:04 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20915
17Khách vãng lai00:58:10 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai00:39:11 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9728
19Khách vãng lai00:38:53 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
20Khách vãng lai00:25:10 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
20 3 2019