PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 10/10/2018 [HyperLink19]
2 Thông tư Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 08/10/2018 [HyperLink19]
3 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua,khen thưởng ngành Giáo dục 08/10/2018 [HyperLink19]
4 Quy chế làm việc của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 12/04/2018 [HyperLink19]
5 Quy chế dân chủ của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 12/04/2018 [HyperLink19]
6 Quy tắc ứng xử văn hóa của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 12/04/2018 [HyperLink19]
7 Bài tuyên truyền ngày 18/12/2015 của Công an Huyện Ninh Giang về Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo. 25/01/2018 [HyperLink19]
8 Thông tư Sô 20/2017/TT-BGD ĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 29/08/2017 [HyperLink19]
9 Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Ninh Thành 19/05/2017 [HyperLink19]
10 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 19/05/2017 [HyperLink19]
11 Quy chế công tác văn thư lưu trữ trường THCS Ninh Thành 27/04/2017 [HyperLink19]
12 CV 147/SGD ĐT-CTHSSV&CNT của Sở G&ĐT Hải Dương về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học 08/03/2017 [HyperLink19]
13 Thông tư hướng dẫn GD quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở 07/03/2017 [HyperLink19]
14 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục 02/03/2017 [HyperLink19]
15 Công văn số 100/SGD ĐT-VP ngày 09/02/2017 hướng dẫn chấm và công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 01/03/2017 [HyperLink19]
16 Công văn số 1228/SGD ĐT-VP ngày 21/09/2016 hướng dẫn viết sáng kiến năm học2016-2017 01/03/2017 [HyperLink19]
17 Công văn số 1069/SGD ĐT-VP ngày 10/09/2015 hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 01/03/2017 [HyperLink19]
18 Thông tư Số: 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 01/03/2017 [HyperLink19]
19 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD-XMC 27/02/2017 [HyperLink19]
20 TT Số: 58/2011/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 27/02/2017 [HyperLink19]
    
12