PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
11 Công văn về việc tham gia tập huấn quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 16/01/2019 [HyperLink19]
10 Công văn về việc tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGD ĐT, Thông tư số 20/2018//TT-BGD ĐT của BGD ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 16/01/2019 [HyperLink19]
09 Công văn về việc thống kê hệ số lương, phụ cấp lương 16/01/2019 [HyperLink19]
08 Hướng dẫn xây dựng tài chính công đoàn năm 2019 và quyết toán năm 2018 12/01/2019 [HyperLink19]
07 Công văn về việc thị Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện đối với học sinh THCS năm học 2018-2019. 09/01/2019 [HyperLink19]
06 Công văn về việc báo cáo số liệu kỳ I trên http://csdl.moet.gov.vn năm học 2018-2019 09/01/2019 [HyperLink19]
05 Công văn về việc kiểm tra lại danh sách học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông năm học 2017-2018 09/01/2019 [HyperLink19]
04 Công văn về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 08/01/2019 [HyperLink19]
03 Kế hoạch về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 08/01/2019 [HyperLink19]
02 Công văn về việc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện đối với học sinh THCS năm học 2018-2019 07/01/2019 [HyperLink19]
01 Quyết định phê duyệt danh sách hợp đồng lao động tại các trường năm 2018 07/01/2019 [HyperLink19]
133 Công văn V/v Tập huấn Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi và đề kiểm tra trực tuyến THCS 19/12/2018 [HyperLink19]
132 Công văn V/v kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2018 – 2019 cấp THCS 17/12/2018 [HyperLink19]
131 Kế hoạch tổ chức tư vấn, khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em huyện Ninh Giang năm 2018 11/12/2018 [HyperLink19]
130 Công văn V/v kiểm tra, đối chiếu thực hiện chính sách ưu đãi Năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017 11/12/2018 [HyperLink19]
129 Thông báo dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT Ninh Giang 11/12/2018 [HyperLink19]
128 Kế hoạch giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện năm học 2018 – 2019 07/12/2018 [HyperLink19]
127 Giấy mời họp giao ban Bí thư chi bộ tháng 12/2018 01/12/2018 [HyperLink19]
126 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 01/12/2018 [HyperLink19]
125 Công văn Về việc chuyển địa điểm học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục 01/12/2018 [HyperLink19]
12345678910...