PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 chuyên đề ngoại khóa 2016 Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra học kì môn Công nghệ Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra học kì môn Công nghệ Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
4 de kiem tra tin hoc 15 phut (k6) Hà Thị Thu [HyperLink19]
5 de kiem tra toan so 15 phut Hà Thị Thu [HyperLink19]
6 de kiem tra toan hinh 15 phut Hà Thị Thu [HyperLink19]
7 de kiem tra tin 45 phut Hà Thị Thu [HyperLink19]
8 De kiem tra toan so 45 phut(k6) Hà Thị Thu [HyperLink19]
9 De kiem tra toan hinh 45 phut Hà Thị Thu [HyperLink19]
10 Bộ đề kiểm tra 45' tổ KHTN Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
11 Bộ đề kiểm tra 15' tổ KHTN Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
12 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
13 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
14 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
15 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]