PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 day hoc theo chủ đề môn ngữ văn 6 Lê Thị Ngọc Anh [HyperLink19]
2 đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn Lê Thị Ngọc Anh [HyperLink19]
3 phân phối chương trình 37 tuần Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
4 phân phối chương trình 36 tuần môn GDCD 6 : 2015-2016 Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
5 phân phối chương trình 36 tuần môn sử : 2015-2016 Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
6 đề kiểm tra lịch sử học kì 1- nộp PGD Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
7 đê Giaó dục công dân lớp 6- học kì 1. Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
8 chủ đề lịch sử lớp 6- học kì II. Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
9 chủ đề lịch sử lớp 6- học kì II. Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
10 chủ đề lịch sử lớp 6- học kì II. Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
11 chuyên đề lịch sử 6- Xã hội cổ đại Đào Thị Mai Phương [HyperLink19]
12 Các bức làm chuyên đề, chủ đề Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
13 Chuyên đề dạy học môn công nghệ Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
14 Phân phối chương trình tổ KHTN 2014-2015 Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
15 PPCT các môn tổ KHTN năm học 2013-2014 Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
16 Phân phối chương trình các môn Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2014 - 2015 Nguyễn Thị Tươi [HyperLink19]
18 Anh the giao vn nam 2014- 2015 Nguyễn Văn Liêm [HyperLink19]
19 Giáo án thi tich hop liên môn Toán học Phan Thị Hương [HyperLink19]
20 Giáo án thi tich hop lien môn Vật lí Phan Thị Hương [HyperLink19]
12