PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định Thành lập Ban biên soạn đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 20/10/2017 [HyperLink19]
2 Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 19/10/2017 [HyperLink19]
3 Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 19/10/2017 [HyperLink19]
4 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 17/10/2017 [HyperLink19]
5 Quyết định cử dự án tham dự cuộc thi Đồ dùng dạy học tự làm dành cho GV THCS huyện Ninh Giang năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
6 Quyết định cử dự án "Thiết bị đóng mở nguồn điện tự động và điều khiển" tham dự cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc thành lập Ban giáo khảo Hội thi GVDG cấp trường năm học 2017-2018 09/10/2017 [HyperLink19]
8 Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10/2017 03/10/2017 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ năm học 2017-2018 02/10/2017 [HyperLink19]
10 Quyết định ban hành quy chế làm việc trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 02/10/2017 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc nâng mức hưởng PCTNNG đối với GV 02/10/2017 [HyperLink19]
12 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn trường năm học 2017-2018 02/10/2017 [HyperLink19]
13 Quyết định thành lập BTC Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 02/10/2017 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 02/10/2017 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 02/10/2017 [HyperLink19]
16 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 25/9/2017 [HyperLink19]
17 Quyết định thành lập BCĐ UDCNTT năm học 2017-2018 25/9/2017 [HyperLink19]
18 Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi KHKT dành cho học sinh và Đồ dùng dạy học dành cho GV trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 12/9/2017 [HyperLink19]
19 Quyết định cử giáo viên hướng dẫn học sinh NC KHKT dự án "Thiết bị đóng mở nguồn điện tự động và điều khiển" năm học 2017-2018 09/9/2017 [HyperLink19]
20 Quyết định thành lập BTC cuộc thi KHKT cho học sinh và thi Đồ dùng dạy học tự làm cho GV trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018 08/9/2017 [HyperLink19]
12345678910...