PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo văn 1 7000
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 20 183000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 24 606000
4 Tạp chí khoa học giáo dục 25 769500
5 Vật lí tuổi trẻ 32 520000
6 Văn học và tuổi trẻ 34 336000
7 Dạy và học ngày nay 37 865000
8 Sách pháp luật 46 6412000
9 Tạp chí giáo dục 52 1246000
10 Toán học tuổi trẻ 97 1352000
11 Sách đạo đức 103 2546575
12 Sách giáo khoa 8 143 911200
13 Sách giáo khoa 6 166 955500
14 Sách giáo khoa 7 201 1477500
15 Sách giáo khoa 9 226 2278600
16 Sách thiếu nhi 244 3699400
17 Sách tham khảo 7 244 4786500
18 Sách tham khảo 6 250 4541500
19 Toán tuổi thơ 284 2864000
20 Sách tham khảo dùng chung 294 17453600
21 Sách tham khảo 9 315 8004800
22 Sách tham khảo 8 411 9772800
23 Sách nghiệp vụ 656 13504900
 
TỔNG
3905
85093375