PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo văn 1 7000
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 18 153000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 21 529500
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 22 548000
5 Văn học và tuổi trẻ 28 264000
6 Vật lí tuổi trẻ 30 480000
7 Dạy và học ngày nay 33 765000
8 Sách pháp luật 46 6412000
9 Tạp chí giáo dục 46 1096000
10 Toán học tuổi trẻ 88 1217000
11 Sách đạo đức 103 2546575
12 Sách giáo khoa 8 143 911200
13 Sách giáo khoa 6 166 955500
14 Sách giáo khoa 7 201 1477500
15 Sách giáo khoa 9 226 2278600
16 Sách tham khảo 7 242 4750500
17 Sách thiếu nhi 244 3699400
18 Sách tham khảo 6 248 4505500
19 Toán tuổi thơ 252 2544000
20 Sách tham khảo dùng chung 294 17453600
21 Sách tham khảo 9 313 7968800
22 Sách tham khảo 8 411 9772800
23 Sách nghiệp vụ 656 13504900
 
TỔNG
3832
83840375