Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo văn 1 7000
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 14 320000
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 16 134000
4 Tạp chí khoa học giáo dục 17 315500
5 Vật lí tuổi trẻ 20 290000
6 Văn học và tuổi trẻ 22 204000
7 Dạy và học ngày nay 25 565000
8 Tạp chí giáo dục 28 646000
9 Sách pháp luật 45 6062000
10 Toán học tuổi trẻ 65 872000
11 Sách đạo đức 103 2546575
12 Sách giáo khoa 8 143 911200
13 Sách giáo khoa 6 166 955500
14 Toán tuổi thơ 192 1944000
15 Sách giáo khoa 7 201 1477500
16 Sách giáo khoa 9 226 2278600
17 Sách tham khảo 7 242 4750500
18 Sách thiếu nhi 244 3699400
19 Sách tham khảo 6 248 4505500
20 Sách tham khảo dùng chung 283 16653600
21 Sách tham khảo 9 308 7811300
22 Sách tham khảo 8 410 9748800
23 Sách nghiệp vụ 656 13504900
 
TỔNG
3675
80202875
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Ninh Thanh
Địa chỉ:Xã Ninh Thành- Ninh Giang- Hải Dương- Điện thoại 03203760668 - Email: 105thcsninhthanhgmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tươi
30299505