Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo văn 1 7000
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 10 77000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 11 245000
4 Văn học và tuổi trẻ 13 114000
5 Tạp chí giáo dục 15 341000
6 Vật lí tuổi trẻ 15 205000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 18 364500
8 Dạy và học ngày nay 18 390000
9 Sách pháp luật 43 5372000
10 Toán học tuổi trẻ 44 602000
11 Sách đạo đức 103 2546575
12 Sách giáo khoa 8 143 911200
13 Toán tuổi thơ 152 1544000
14 Sách giáo khoa 6 166 955500
15 Sách tham khảo 7 174 2653500
16 Sách tham khảo 6 191 2712500
17 Sách giáo khoa 7 201 1477500
18 Sách giáo khoa 9 226 2278600
19 Sách tham khảo 9 240 4790300
20 Sách thiếu nhi 244 3699400
21 Sách tham khảo 8 263 4528300
22 Sách tham khảo dùng chung 283 16653600
23 Sách nghiệp vụ 579 10750500
 
TỔNG
3153
63218975
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Ninh Thanh
Địa chỉ:Xã Ninh Thành- Ninh Giang- Hải Dương- Điện thoại 03203760668 - Email: 105thcsninhthanhgmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tươi
30299505